Thursday, January 5, 2012

[www.keralites.net] ആകാശത്തിലെ മദ്യശാലകള്‍

 


ആകാശത്തിലെ മദ്യശാലകള്‍

 

Fun & Info @ Keralites.net

ഹ്രസ്വമായ അവധിക്കാലം കഴിഞ്ഞുള്ള തിരിച്ചുവരവു.. കോഴിക്കോട്വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നു ഒമാൻ എയർ വിമാനത്തിലെ ശശിതരൂരിന്റെ ഭാഷയിലെ 

കന്നുകാലി ക്ലാസിൽ രണ്ട്പേർക്കിടയിലിരുന്നാണ് യാത്രഹാൻഡ്ബാഗ് മുകളിലെ കാബിനിൽസുരക്ഷിതമാക്കി സുരക്ഷാ ബെൽറ്റ ധരിചതിനു ശേഷംഇരുവശങ്ങളിലിരുന്നവരുമായുള്ള പതിവു പരിചയപ്പെടലിനുതുടക്കമിട്ടുഇടതു വശത്തിരുന്നയാൾ വിമാനം ടേകോഫ് ചെയ്യുമ്പോൾപോലും

 സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവഗണിച്ചുകൊണ്ടു മോബൈലിൽവീട്ടുകാരുമായി സംസാരിക്കുകയാണ്.. ഇത്രയും നാൾ പറഞ്ഞിട്ടൂംതീരാത്ത വിശേഷങ്ങൾ...

കാർഡിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ബാലൻസ്അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ്.. അതു പക്ഷെ മൊത്തം യാത്രക്കാരുടെയ്യും അപകടത്തിലാക്കാവുന്ന 

സുർക്ഷാവീഴ്ചയാണെന്ന്അറിയാതെയാവില്ലനിയമം അത് എനിക്കല്ല എന്ന മട്ടിൽ വളരെ ലാഘവത്തോടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് വിളിച്ചു തകർക്കുന്നുവലതു 

വശത്തിരിക്കുന്നവ്യക്തി വിവാഹം കഴിഞ്ഞു പ്രിയതമയെ തനിച്ചാക്കിയുള്ള പ്രഥമയാത്രയാണ്..വിരഹം ഒരു വേദനയായി മുഖത്തു നിഴലിക്കുന്നുകൈ 

വിരലിൽപ്രിയപത്നിയുടെ നാമമെഴുതിയ വിവാഹ മോതിരംഅദ്ദേഹം കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പാനൂർ മേഘലയിൽ നിന്നാണ്.


രാഷ്ട്രീയ ഭാഷണം ഇഷ്ടവിഷയമായതു കൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്നു തന്നെ പരിചയപ്പെടൽ പാർട്ടിഗ്രാമങ്ങൾ എന്നു കുപ്രസിദ്ധി നേടിയ ഈപ്രദേശങ്ങളെ 

കുറിച്ചായിവിദ്യഭ്യാസമില്ലാത്ത അണികളെ നേതാക്കൾ എന്നു പറയുന്ന മാടമ്പിമാർ പാർട്ടി തത്വശാസ്ത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട്ചാവേറുകളാക്കി മാറ്റുകയാണ് 

എന്റെ നാട്ടിൽ എന്നു വളരെ ഖേദത്തോടെയുംഅമർശത്തോടെയും അയാൾ പറഞ്ഞുഅവിടത്തെ മൺതരികൾക്കുപോലും പാർട്ടി മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ടെന്നും

വിവാഹാധി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം സന്ദർശിക്കില്ലെന്നുംഅവിടത്തെ പെൺകുട്ടികളെ വിവാഹംചെയ്യുവാൻ പുറമെ നിന്നുള്ളവർ തയ്യാറാകുന്നില്ല 

എന്നൊക്കെ അയാൾ പ്രതിഷേധസ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞുവെച്ചു.. പലപ്പോഴും സ്വന്തം ജനതയെയഥാവിധി വിലയിരുത്തുവാൻ സാധിക്കുക പ്രവാസികളാകുമ്പോഴാണെന്ന് 

പലരും പറഞ്ഞുവെച്ചിട്ടുണ്ട്അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനുഭവം എന്നയാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്നു ഉണ്ടായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരിച്ചറിവും വിലയിരുത്തലും 

ആത്മാർത്ഥമായി തോന്നിവിമാനം മുകളിലേക്ക് പറക്കുവാൻതുടങ്ങിയതോടെ സിഗ്നൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനാലാകണം ഇടതുവശത്തിരുന്ന വ്യക്തി മോബൈൽ 

സംസാരം അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ നിർബന്ധിതനായിസംസാരിക്കുവാൻ കൂടെ കൂടിഅയാളും കണ്ണൂർ ജില്ലക്കാരൻ തന്നെസ്ഥലം പിണറായി..

അബൂദാബിയിലേക്കുള്ള ജ്യേഷ്ടന്റെ കടയിലേക്ക്പോകുകയാണ്..


അല്പ സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പതിവുപോലെ എയർഹോസ്റ്റസുമാർ ഡ്രിങ്ക്സുമായി വരുന്നുമദ്യം വേണ്ടവർക്ക് മദ്യവുംജ്യൂസ് വേണ്ടവർക്ക്ജ്യൂസും .എന്റെ വലതു വശത്തിരുന്ന വ്യക്തി എന്നോട് 

മദ്യപിക്കുമോ എന്നുചോദിച്ചുഇല്ല എന്ന മറുപടി പറഞ്ഞു..വിവാഹം കഴിഞ്ഞുള്ളആദ്യയാത്രയായതുകൊണ്ട് വിഷമം ഉണ്ട്അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അല്പം 

കഴിക്കുകയാണെന്നു പറഞ്ഞുമദ്യം കഴിച്ചാൽ വിഷമം മാറുമോ എന്ന്ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു ചിരിയിൽ ഒതുക്കി മറുപടിഅയാൾക്ക് മദ്യവും എനിക്ക് ജ്യൂസും 

നൽകി എയർഹോസ്റ്റസ്ഇടതുവശത്തിരിക്കുന്നവ്യക്തിയോട് എന്താണ് വേണ്ടതെന്നു ചോദിച്ചു..അയാൾക്കും വേണ്ടത് വിസ്കി തന്നെകൊടുത്ത കാശ് 

ഇങ്ങിനെയേ മുതലാക്കുവാൻ സാധിക്കൂഎന്നു എന്നോടുചെറുചിരിയോടെ സ്വകാര്യവും.. കാശുമുതലാക്കുവാൻ സ്വന്തം ശരീരം നശിപ്പിക്കണോ എന്നു 

ചോദിച്ചപ്പോളും മറുപടിചിരിയിൽ ഒതുങ്ങി.. ഇരുവശത്തിരിക്കുന്നവരും മദ്യപിക്കുന്നുഒരു ഗ്ലാസ് കഴിഞ്ഞു അടുത്തതിനും ആവശ്യം.. യാത്രക്കാരെ 

പിടിച്ചുനിറുത്താനും ,ആകർശിക്കുവാനും മദ്യം അത്യന്താപേക്ഷിതമെന്നത് പോലെയാണ് വിമാനകമ്പനിക്കാർആവശ്യം മദ്യം പോലെഒഴിച്ചുകൊടുക്കുന്നു..

രണ്ട് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ട് പേർക്കും ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ പ്രകടമായി തുടങ്ങി.. സംസാരത്തിൽ നേരിയ ആവേശവും,ശബ്ദവുംഎന്റെ മുഖത്തു 

നോക്കിയാണ് പലപ്പോഴും സംസാരംമദ്യത്തിന്റെ രൂക്ഷഗന്ധം ഇരു വശത്തുനിന്നും ഉയരുന്നുഒരു കൈകൊണ്ട്എന്റെ ജ്യൂസുംമറുകൈകൊണ്ട് എന്റെ 

മൂക്കും പൊത്തിപ്പിടിച്ചാണ് ഞാനിരിക്കുന്നത്.. പരിചയപ്പെട്ടു പോയില്ലേ.. അല്പനേരം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് സംസാരം നിറുത്താൻ പറയാം എന്ന് ചിന്തിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ വലതുവശത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായിഎന്റെ അസ്വസ്ഥതമനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം സീറ്റ് പരസ്പരം 

മാറിയിരിക്കാം എന്നു പറഞ്ഞുഎന്റെ പ്രയാസത്തിൽ അയാൾ ക്ഷമയും പറഞ്ഞുഞാനാകട്ടെസന്തോഷത്തോടെ സൈഡ് സീറ്റിലേക്ക് മാറിയിരുന്നുവലിയൊരു അസ്വസ്ഥതയിൽ നിന്നു രക്ഷപ്പെട്ടപോലെ കണ്ണടച്ചു ഉറങ്ങുന്നത് പോലെ ചാരിഇരുന്നുഅപ്പുറമുള്ളവർ പിന്നെയും വാങ്ങുവാനുള്ള 

ശ്രമത്തിലാണ്വിസ്കിയുടെ കോട്ട കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ബീറിനായി ആവശ്യം..അതുംകുറെ കുടിക്കുന്നുഎന്തൊക്കെയോ സംസാരിക്കുന്നുജാതിയുടെയും

മതത്തിന്റെയും അതിർവരമ്പുകൾ അലിഞ്ഞലിഞ്ഞില്ലാതാകുന്നത് ഞാൻ നേരിൽ കണ്ടുമതേതരത്വം നിലനിറ്ത്തുന്നത്തിന്റെ ഭാഗമാണോ നമ്മുടെ സർക്കാർ വാർഡുകൾ തോറും ബീവറേജ് ഷോപ്പുകളുംബാറുകളുംതുറക്കുന്നത് എന്ന് ഈ 

പശ്ചാതലത്തിൽ സംശയിച്ചു പോയി.

 

ഇതൊരു ഒറ്റപ്പെട്ട അനുഭവമല്ലആകാശയാത്രയിൽ ഭൂരിഭാഗം യാത്രക്കാർക്കും ഇത്തരം ദുരനുഭവങ്ങൾ നിരന്തരം അനുഭവപ്പെടുന്നു.വിമാനകമ്പനിക്കാർ വെച്ചു നീട്ടുന്ന മദ്യം ആവൊളം അകത്താക്കിസഹയാത്രികർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് അഭിമാനമായി കാണുന്നു പലരും.  . 'എന്തും വയറുനിറച്ച്എന്ന മലയാളി മുദ്രാവാക്യം ഇവിടെ കൂടുതൽ വില്ലനാകുന്നുഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണേലുംമദ്യം കഴിക്കുകയാണേലും മൂക്കുമുട്ടെവയറുനിറയെ എന്നാണല്ലോ ശരാശരി മലയാളി സ്റ്റൈൽപലപ്പോഴും വിമാനകമ്പനികൾ യാത്രക്കാർക്കു അനുവദിച്ചതിലും കൂടുതൽ മദ്യം ഇവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നുഅടുത്തിരിക്കുന്ന മദ്യപിക്കാത്ത യാത്രക്കാരോട് മദ്യം വാങ്ങി തനിക്ക് നൽകുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.  മദ്യം അകത്തു ചെന്നാൽ പലരുടെയും മട്ടും ഭാവവും മാറുംപ്രത്യേകിച്ചു സ്ത്രീകൾ അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾഅമിതമായി സംസാരിച്ചുംഅനാവശ്യമായി സഹായഹസ്തം നീട്ടിയുംസ്ത്രീശരീരത്തിലേക്ക് ചാഞ്ഞിരുന്നുമൊക്കെയാണ് ഇവന്മാർ വക്രസ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുകവളരെ ചെറിയ ആവശ്യങ്ങളുമായി എയർഹോസ്റ്റസുമാരെ നിരന്തരം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകഅങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടൂം ആടിയാടിനടക്കുകഅവസാനം സ്വാഭാവിക പരിണാമമായ ശർദ്ദിയുംവിമാനയാത്രകളിൽ ഈ മദ്യപാന്മാർ ശ്രിഷ്ടിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ ചില്ലറയല്ലസ്ത്രീകളുംകുട്ടികളുംപ്രായമായവരും തനിച്ചു യാത്രചെയ്യേണ്ടിവരുമ്പോഴാണ് ഇതു കൂടുതൽ പ്രയാസം ശ്രിഷ്ടിക്കുന്നത്പലപ്പോഴും ഇത്തരം കുടിയന്മാരുടെ ഇടയിലൊക്കെയാകും ഇവർക്ക് സീറ്റ് അനുവധിക്കപ്പെടുകജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും മദ്യത്തിന്റെ ഗന്ധം അനുഭവിക്കാത്ത സ്ത്രീകളുംകുട്ടികളും ഇവിടെ മദ്യപിച്ചു യാത്രചെയ്യുന്നവരുമായി മണിക്കൂറുകളോളം ഒരുമിച്ചിരുന്ന് യാത്രചെയ്യുവാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നുരൂക്ഷഗന്ധം സഹിക്കാനാകാതെ പലർക്കും തലവേദനയോ,മനമ്പിരട്ടലോഷർദ്ദിയോ ഉണ്ടാകുന്നു.


മദ്യം വിഷമാണ്ആരോഗ്യതിനു ഹാനീകരമാണ്സാമൂഹിക വിപത്താണ് എന്നറിയാത്തവരല്ല മദ്യപാനികൾഅതുകൊണ്ട്  അതികൃതർ ഇതിനെതിരെ നീക്കം നടത്താടുത്തോളം മദ്യം ഉപയൊഗിക്കുന്നവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊള്ളട്ടെഅതെസാമയം മണിക്കൂറുകളോളം ഇരുന്നു യാത്രചെയ്യുന്നവർക്കിടയിലിരുന്നു മദ്യപിചു മറ്റുള്ളവർക്കു പ്രയാസം ശ്രിഷ്ടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മദ്യത്തിന്റെ വിതരണവുംഉപഭോഗവും നിയന്ത്രിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പോലും മദ്യപാനം സ്വകാര്യ ഇടങ്ങളിലാക്കി നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുഅതിനു കാരണം അടിസ്താനപരമായി മദ്യത്തിന്റെ ദൂഷ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്മദ്യത്തിന്റെ ലഹരിയുംരൂക്ഷഗന്ധവും മറ്റുള്ളവർക്കു ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്താണിത്എന്നാൽ വിമാനയാത്രയിൽ മാത്രം ഇത്തരം നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലആർക്കൊപ്പം വേണമെങ്കിലും ഇരുന്നു മദ്യപിക്കാം.അടുത്തിരിക്കുന്നത് മദ്യം കഴിക്കാത്തവർ ആണോസ്ത്രീകളാണോ കുട്ടികളാണോപ്രായമായവർ ആണോ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഒരു പരിഗണനയും വേണ്ടകാശ് മുതലാകാനെന്നവണ്ണം പലരും ഇതു ദുരുപയോഗം ചെയ്തുമറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്നുഇവിടെയൊക്ക ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ ആവശ്യമായി വന്നിരിക്കുന്നുമദ്യപിക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് പ്രത്യേകമായ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ ക്രമപ്പെടുത്തി മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇവരുടെ മദ്യപാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാംയാത്രക്കായി ടിക്കറ്റ് എടുക്കുമ്പോഴൊബോഡിങ് പാസ് നൽകുമ്പോഴോ മദ്യം കഴിക്കുന്നവരെയുംകഴിക്കാത്തവരെയും വേർതിരിക്കാംഅതിനനുസരിച്ചുള്ള ഇരിപ്പിടങ്ങൾ ക്രമപ്പെടുത്താംമദ്യപിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കു മറ്റുള്ളവർക്കു പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കാതെ മദ്യപിക്കുകയും ചെയ്യാംമനം മടുപ്പിക്കുന്ന രൂക്ഷഗന്ധത്തിൽ നിന്നും,മദ്യപാനികളുടെ പേക്കൂത്തുകളിൽ നിന്നും സഹയത്രികർക്കും രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യാം.

അതെസമയം യാത്രക്കാരെ ആകർഷിക്കുവാനെന്ന പേരിലാണ് വിമാനകമ്പനികൾ വിമാനങ്ങളിൽ മദ്യം വിളമ്പുന്നത്അതുകൊണ്ട് തന്നെ യാത്രികരിൽ നിന്നു അവരറിയാതെ മദ്യത്തിന്റെ കാശും കൂടെ ചേർത്താണ് യാത്രാകൂലി ഈടക്കുന്നത്ഫലത്തിൽ മദ്യപിക്കാത്ത യാത്രക്കാർ പോലും മദ്യത്തിനു പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലുകളിലെ നിരക്കിൽ പണം നൽകേണ്ടിവരുന്ന അവസ്ഥഇതു വാസ്തവത്തിൽ അനീതിയാണ്.എതിർക്കപ്പെടേണ്ടതുമാണ്മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നവർ വളരെ കുറച്ചു യാത്രക്കാർ മാത്രമായിരിക്കെ ഇവർക്കു വേണ്ടി മദ്യപിക്കാത്ത ഭൂരിഭാഗം വരുന്ന മറ്റു യാത്രക്കാരിൽ നിന്നു പോലും മദ്യത്തിന്റെ കാശ് ഈടാക്കുന്ന വിമാനകമ്പനികളുടെ കൊള്ളക്കെതിരെ ശക്തമായ നീക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്വിമാനത്തിലിരുന്ന് മദ്യപിക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ അതിനുവേണ്ട പണം അടച്ചു മദ്യപിക്കട്ടെഈ ചെറിയ വിഭാഗത്തിനു വേണ്ടി പണവുംയാത്രയിലെ സന്തോഷവും മറ്റുള്ളവർ ബലികൊടുക്കപ്പെടുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്അതോടൊപ്പം മദ്യം വിളമ്പിയാലേ യാത്രക്കാർ ഉണ്ടാകൂ എന്ന വിമാനകമ്പനികളുടെ നിലപാടിലും മാറ്റം വരേണ്ടതുണ്ട്യാത്രാവേളകളിൽ മദ്യപിക്കുന്നവർ ചെറിയ ശതമാനം മാത്രമാണ്പുരുഷന്മാരിൽ തന്നെ വലിയൊരു വിഭാഗവുംസ്ത്രീകളോകുട്ടികളോ മദ്യപിക്കുന്നവരല്ലതുടർചയായ മണിക്ക്രുകൾ നീളുന്ന യാത്രവേളകൾ മദ്യപാന്മാരുടെ ശല്യം കൊണ്ട് അസ്വസ്ഥംകാകുവാൻ ഇവരാരും താല്പര്യപ്പെടില്ല എന്നുറപ്പുഅതുകൊണ്ട് തന്നെ മദ്യം വിളമ്പി യാത്രക്കാരെ ആകർഷിക്കുക എന്ന തന്ത്രം വിമാനകമ്പനികളുടേതാകുവാൻ തരമില്ലമറിച് മദ്യകമ്പനികൾ വിമാനകമ്പനികളുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതാകുവാനേ തരമുള്ളൂമദ്യം അശ്ശേഷം വിളമ്പാത്തസ്വകാര്യമായി പോലും വിമാനത്തിലുരുന്ന് മദ്യപിക്കുന്നത് വിലക്കിയ വിമാനകമ്പനികളും അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ വളരെ വിജയകരമായി തന്നെ സർവീസ് നടത്തുന്നുകൃത്യനിഷ്ടക്കും,ഇരിപ്പിട സൌകര്യത്തിനും ഏറെ പേരുകേട്ട ഷാർജാ സർക്കാരിന്റ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഈ സ്വാഭാവത്തിലുള്ള വിമാനത്തിലാകട്ടെ എപ്പോഴും തിരക്കുമാണ്അതായത് യാത്രക്കാരെ ആകർഷിക്കുവാൻ മദ്യം വിളമ്പുകയല്ലമറിച്ച് കൃത്യനിഷ്ടക്കാണ് മുൻ തൂക്കം നൽകേണ്ടത്പലപ്പോഴും കുറഞ്ഞ ലീവിനോവിസകാലാവധി അവസാനിക്കാറാകുമ്പോഴോ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരുടെ മുൻപിൽ ഒരു സമയനിഷ്ടയും ഇല്ലാതെ യഥേഷ്ടം മദ്യം വിളമ്പി സർവീസ് നടത്തുന്നതിനേക്കാൾ യാത്രക്കാർ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് മദ്യം വിളമ്പാതെ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ പറന്നുയർന്നുലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കുന്ന വിമാനകമ്പനികളാണ്അതുകൊണ്ട് മദ്യമാണ് യാത്രകാരെ ആകർഷിക്കുന്നത് എന്ന പ്രചാരണത്തിനു തടയിടണംമാത്രമല്ല ചെറിയ ശതമാനം മദ്യപാനികൾക്കു വേണ്ടി ഭൂരിഭാഗം യാത്രക്കരുടെയും യാത്രാവേളകൾ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നം പണം പിഴിയുന്ന വിമാനത്തിൽ ഇന്നു നടക്കുന്ന മദ്യവിതരണത്തിനു നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുകയും വേണംചുരുക്കം പേരുടെ മദ്യപാനം മുലം ഭൂരിഭാഗം വരുന്ന യാത്രികർക്ക് ആകാശയാത്ര അരൊചമകാതിരിക്കട്ടെ....

പി.കെ.നൌഫൽ  

With Regards

Abi
Fun & Info @ Keralites.net
 

"At his best, man is the noblest of all animals; separated from law and justice he is the worst"

- Aristotle


www.keralites.net

__._,_.___
Recent Activity:
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...
To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: www.keralites.net
MARKETPLACE

Stay on top of your group activity without leaving the page you're on - Get the Yahoo! Toolbar now.

.

__,_._,___

No comments:

Post a Comment