Friday, December 9, 2011

Re: [www.keralites.net] അമ്മ അറിയാന്

 

ചൂണ്ടയിട്ടു മീന്‍ പിടിക്കുന്നുവനെ ഒന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക,, അവന്‍ ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യുന്നു,,, വിശന്നു പൊരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മീനുകള്‍ക്ക് അവന്‍ ആഹാരം കൊടുക്കുന്നു. പക്ഷെ സത്യം അതാണോ? 


അല്ല,,,,,,,,,,,
ഇത് തന്നെയാണ് എല്ലാ ആള്‍ ദൈവങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്,,, അവരുടെ കാര്യങ്ങള്‍ സുഗമമായി നടക്കുവാനും ചിലത് മൂടിവേക്കുവാനും ചില ''നന്മകള്‍'' ചെയ്തതായി കാണിക്കുന്നു,

__._,_.___
Recent Activity:
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...
To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: www.keralites.net
MARKETPLACE

Stay on top of your group activity without leaving the page you're on - Get the Yahoo! Toolbar now.

.

__,_._,___

No comments:

Post a Comment